Financiële verantwoording 2014 en Begroting 2015

Uitgaven 2014
Uitgavenpost    
Nieuwe website € 8.105,24  
ILO-vergaderingen € 643,00  
Hannover Messe 14 € 4.825,28  
IPAC14 € 2.000,00  
SOFT14 € 4.175,02  
RID en ESS € 2.025,51  
Big Science Industriemiddag € 1.455,95  
Precisiebeurs € 1.182,00  
Inhuur derden € 23.257,69  
Reiskosten binnenland € 3.000,94  
Reiskosten buitenland € 5.193,10  
diverse € 8.732,41  
     
  Totaal € 64.596,14

Begroting 2015
Uitgavenpost Begroting 2015 Toelichting
Materiële middelen:    
Promotiemateriaal en drukwerk € 5.000,00  Nieuwe BS wand en rolbanners en dergelijke
Onderhoud en hosting BS-website € 7.500,00  
ILO-vergaderingen € 500,00  
Reiskosten binnenland € 2.000,00  
Reiskosten buitenland € 10.000,00  oa conferenties in US.
Hannover Messe € 500,00  Pro Memori
Evenementen 2015 € 199.500,00  
Precisiebeurs € 500,00  
Inhuur derden € 10.000,00  
Samenwerking Topsectoren ihb A.I. € 1.000,00  De unieke relaties van het ILO-Net met High-Tech MKB benutten 
Samenwerking HHH € 1.000,00  Voor opzetten pps-en tbv CfT's
Telefoon, fax e.d. € 500,00  
     
TOTAAL € 238.000,00  
     
Personele middelen (fte)    
Backoffice Manager 0,50 Kirsten heeft substantieel meer tijd besteed dan destijds begroot
V&C (Vormgeving) 0,10  
beleidsontwikkeling na 2015 0,20  
ILO-Net Coördinatie 0,40 Samenwerking Topsectoren, H2020 en HHH vraagt aanzienlijke hoeveelheid tijd
     
TOTAAL (fte) 1,20 80k voor personeel

 

Begroting van de evenementen 2015
Begroting Evenementen 2015    
     
ITER Business Forum € 2.500,00  dit is mogelijk te laag ingeschat
IPAC 2015 Virginia  € 20.000,00  Na het succes van IPAC Dresden weer een groot Holland Paviljoen
Holland@CERN € 60.000,00  Laatste 2010, hoognodig herhaling mho op HILU LHC, Swiss-FEL en upgr. ESRF
Holland@ESS € 60.000,00  Eigenlijk bedoeld voor 2016 maar mogelijk al nodig in 2015
Jaarlijkse Big Science Industriemiddag € 5.000,00  
Neutronen conferentie (ILL, ESS) € 20.000,00  Holland Paviljoen
MEDSI 2015 (ESRF) € 1.000,00  Dit is een nieuw jaarlijks te bezoeken congres mogelijk Beursevenement
ICEC/ICMC in Arizona € 10.000,00  In 2014 in Nederland gehouden, aanwezige bedrijven willen een Holland Paviljoen in 2015
Astronomen conferentie (E-ELT, SKA) € 20.000,00  Holland Paviljoen
ET ontwikkel conferentie in Maastricht € 1.000,00  PM,  bedrag kan hoger uitvallen in het onwaarschijnlijke geval dat er geen dekking komt
     
  € 199.500,00