ILO-net publiceert zijn tweede Position Paper

In dit Position Paper geeft het ILO-net zijn visie op een coherent ecosysteem, waarin een positieve wisselwerking kan ontstaan tussen de Nederlandse deelname aan grootschalige infrastructuren, de samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven, en technologie- en kennisoverdracht ten behoeve van innovatie.


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Jan Visser


Backoffice manager:
Margo Steer