Webinar | Nederlandse High Tech Equipment industrie – The next steps!

 

De Nederlandse High Tech Industrie levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Vanuit het Kernteam Sleuteltechnologie (topsector HTSM, kennisinstellingen en overheden) is er een Breed Gedragen Programma in gang gezet om de volgende generatie High Tech Equipment voor deze industrietak te gaan ontwikkelen.

Het webinar op donderdag 5 november van 12.30 tot 13.30 uur introduceert het programma dat zich richt op de versterking en vernieuwing van de High Tech Equipment sector in Nederland. De internationaal onderscheidende positie die Nederland heeft, biedt namelijk veel kansen om op nieuwe toepassingsdomeinen nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen.

‘The next steps’ zijn er dan ook op gericht om voor te sorteren op de volgende ronde van het groeifonds! Als opmaat én om de juiste kansen te benutten, heeft het programma een aantal bestaande initiatieven gebundeld:

  • Meerjaren Programma’s Sleuteltechnologie (MJP’s)
  • Roadmaps HTSM, ondersteund door de KIC-partners

 

Link / Programma  /Aanmelden: hightechnl.nl


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Jan Visser


Backoffice manager:
Margo Steer