Presentaties ILO-net webinar 18 mei nu beschikbaar

Het ILO-net heeft onlangs een aantal actuele technologieontwikkelingen in kaart gebracht binnen de Nederlandse onderzoeksinstituten die betrokken zijn bij Big Science. Deze technologieën zijn op korte en langere termijn belangrijk voor de aansluiting op de verschillende onderzoeksfaciliteiten, en bieden wellicht mogelijkheden om bij de ontwikkeling daarvan het bedrijfsleven nauw te betrekken. Wat het ILO-net betreft kan dit leiden tot meer continuïteit en perspectief voor vormen van co-development, op basis waarvan Nederlandse bedrijven en instituten een onderscheidende bijdrage kunnen leveren binnen een toekomstig ecosysteem voor Big Science. Het ILO-net is een overtuigd voorstander van een dergelijk ecosysteem, zoals in ons laatste Position Paper werd betoogd. Een zichtbaarder inzet op een aantal belangrijke thema’s zal hopelijk ook kunnen leiden tot meer steun vanuit lokale en nationale overheden in het kader van innovatie en de rol van sleuteltechnologieën daarbij.

De volgende (“top 4”) technologie-domeinen zijn geïdentificeerd;

  • Cryogene & vacuüm-technologie
  • Precisietechnologie (incl. toepassing van geavanceerde materialen) & (snelle) elektronica/mechatronica
  • ICT technologie gericht op (hoog volume) gegevensverwerking, incl. gebruik van AI technieken
  • Opto-elektronica en fotonica

Vanuit het perspectief van de onderzoeksinstituten (de ILO’s) zijn dit de domeinen waarbinnen investeringen gedaan zullen worden om volgende stappen te kunnen zetten in de bouw van nieuwe faciliteiten en/of de ontwikkeling van bestaande faciliteiten of instrumentatie. In de online webinar op dinsdagmiddag 18 mei a.s. willen we dit graag, geïllustreerd met voorbeelden, met jullie delen en daarnaast horen bij welke technologieën jullie je betrokken voelen en mogelijk een bijdrage zou kunnen/willen leveren. Dit om meer focus aan te brengen en te kunnen bekijken of en hoe we voor de geselecteerde technologieën concrete samenwerking tussen de betrokken wetenschappelijke instituten en bedrijven kunnen bevorderen.
Tijdens deze gelegenheid zullen de betrokken ILO’s toelichten wat het belang is van de technologieën vanuit het perspectief van de instituten, en vervolgens in kaart brengen welke bedrijven zich hierop kunnen en willen aansluiten. We vinden het belangrijk om daarbij zo veel mogelijk suggesties vanuit de bedrijven mee te nemen om uiteindelijk tot concrete samenwerkingen te komen, wellicht ook te onderbouwen met “roadmaps”. De ambitie is vervolgens om die (voorgenomen) samenwerkingen op basis van de gekozen sleuteltechnologieën te presenteren, te bespreken en verder te brengen in een fysieke bijeenkomst aan het einde van het jaar, mogelijk rondom de Precisiebeurs in Den Bosch.

De presentaties tijdens deze webinar kunt u hier vinden

 

Ecosystem Big Science


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Jan Visser


Backoffice manager:
Margo Steer