Bedrijfsleven kan meer profiteren van Big Science

Het Rathenau Instituut heeft onlangs zijn bevindingen gepubliceerd over de mate waarin het high tech bedrijfsleven kan bijdragen aan de bouw en ontwikkeling van grootschalige infrastructuur voor onderzoek. Een belangrijke conclusie is dat gericht beleid en goede afstemming tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid kan bijdragen tot meer publiek-private samenwerking en meer "industrial return" van de Nederlandse deelname aan Big Science.

Zie https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/de-impact-van-grootschalige-onderzoeksinfrastructuren


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Emma Neuteboom