Cocktail party in The Dutch Lane is een groot succes

17-06-2014

Met ruim 100 bezoekers en de toespraak van de Honorair Consul Georg Prinz zur Lippe-Weissenfeld was de door de Nederlandse Ambassade in Berlijn gesponsorde Cocktail Party in The Dutch Lane op de IPAC een groot succes. Er waren naast de uitgenodigde delegates van CERN, ESS en ESRF vele andere IPAC deelnemers en belendende standhouders op het rumoer in The Dutch Lane afgekomen. De Nederlandse bedrijven die aan dit Holland Paviljoen deelnemen toonden zich unaniem tevreden over de grote belangstelling die hen ten deel viel. Maar ook de onderlinge interactie en de relaties met de andere bedrijven op de Industry Exhibition van de IPAC valt in de smaak. Het is een groot voordeel om met een gezamenlijke en onderscheidende missie in het buitenland aanwezig te zijn.

In zijn toespraak roemde Prinz zur Lippe-Weissenfeld de treffende overeenkomst tussen de Dresden regio en de Nederlandse High Tech bedrijven: innovativiteit en een krachtige ondernemersgeest. Ook andere overeenkomsten tussen vrijstaat Saxen en het tolerante en eigenzinnige Nederland zijn typerend voor een klimaat waar vernieuwing en vooruitgang steeds tot grote bloei leiden. Niet in het minst dankzij aanwezigheid van een intensieve kennisinfrastructuur met vooraanstaande universiteiten en HBO-instellingen, die voorzien in de behoefte aan hooggeschoold personeel maar ook de cruciale toegepaste research leveren, mede gestimuleerd door het Fraunhofer Instituut dat ook in Dresden een vestiging heeft.

Hier zijn een aantal foto's genomen tijdens de Cocktail Party op dinsdag 17 juni op de IPAC 2014 in Dresden.