LINAC14

01-09-2014 - 05-09-2014

LINAC is een twee jaarlijkse conferentie over lineaire versnellers met een druk bezochte industriebeurs die de volle 5 dagen duurde. Dit jaar werd de LINAC14 door CERN georganiseerd en gehouden in Genève. Vorige keer was Israel de gastheer. Het Nederlandse bedrijf VDLETG was daar toen heen geweest en enthousiast teruggekomen.

Het was dit jaar een goede gelegenheid om Rob Klöpping er als waarnemer naar toe te sturen door dit te combineren met een regulier CERN bezoek. Klöpping had de opdracht om te bepalen of deze conferentie een plaatsje verdient op de ILO-Net agenda. De conclusie is, voorlopig niet. Hoewel VDL deze keer als enige Nederlandse bedrijf een eigen stand had genomen en goed zaken zegt te hebben gedaan, is het nut van de LINAC naast de IPAC, waar we al jaarlijks vertegenwoordigd zijn, voor Nederlandse bedrijven voorlopig beperkt. Dat kan veranderen als de Wereldgemeenschap besluit om een grote lineaire versneller te gaan bouwen. Er zijn plannen voor een International Lineair Collider (ILC) in Japan en ook CERN overweegt een Lineaire collider als opvolger van de LHC en ontwikkelt daarvoor de CLIC technologie. Het besluit om een dergelijke versneller te bouwen zal pas vallen als er op CERN door de huidige LHC nieuwe fysica wordt gezien die aanleiding is om bij nog hogere energieën te willen experimenteren. Daarvoor zou een LINAC in aanmerking komen. Zolang er geen science case voor hogere energieën is blijft de toepassing van LINAC's beperkt als aanjagers voor gote versnellers en voor inzet bij Free Electron lasers. Wellicht dat compacte lineaire versnellers een doorbraak gaan worden bij medische diagnostiek en therapie. Maar de IPAC conferenties die we af blijven gaan besteden er ook ruim voldoende aandacht aan. We gaan dus in 2016 niet naar Michigan maar blijven echter wel alert op LINAC conferenties in de toekomst.


Datum:  maandag, 1 september, 2014 tot vrijdag, 5 september, 2014
Locatie:  Genève, Zwitserland


LINAC14  27th Linear Accelerator Conference

Contact: klopping@nikhef.nl