MIIFED/IBF was een groot succes

08-02-2016 - 11-02-2016

MIIFED/IBF2016, het Monaco ITER International Fusion Energy Days (MIIFED) gecombineerd met het ITER Business Forum (IBF) dat plaatsvond van 8 tot 11 februari 2016, kan een groot succes genoemd worden. Er waren een kleine 600 man aanwezig van 285 bedrijven en instellingen en er was behoorlijk wat aanloop op onze Nederlandse  stand. Ondergetekenden hebben hun relaties kunnen opfrissen en interessante nieuwe contacten kunnen leggen. Met name Cock Heemskerk van HIT en Ronald Dekker van DeMaCo hebben veelbelovende nieuwe tenderacties voorbij zien komen. Verder waren ook de lezingen van goede kwaliteit en behoorlijk concreet als het om de komende tenders ging.

De nieuwe wind binnen ITER IO heeft kennelijk ook de vertegenwoordigers van F4E geprikkeld om goed hun best te doen om de industrie van dienst te zijn. Ook werd veelvuldig gerefereerd naar de prioriteit om ook innovatieve SME’s in deze fase goed bij ITER te betrekken. Ook de wat kleinere tenders die in de komende industriële fase zullen overheersen (na de vooral grote opdrachten tot dusver) sluiten hierbij goed aan. Tijdens de conferentie werd herhaaldelijk gerefereerd naar andere Big Science programma’s die technologisch en qua aanpak een voorbeeld kunnen zijn voor ITER en werden er ook presentaties gegeven over CERN, SKA en ILC. Ook hield Johannes Schwemmer (zie foto onderaan), de nieuwe directeur van F4E, hier zijn “maidenspeech”.

De presentaties bij de in het programma genoemde lezingen zijn voor belangstellenden op aanvraag beschikbaar via ondergetekenden. 

Eric Boom en Toon Verhoeven

Hieronder een beschrijving gegeven door ITER zelf:

“This MIIFED-IBF Conference will be the sole event dedicated to industrial opportunities at ITER in 2016.  The conference will focus on ITER progress so far, the current status of construction and manufacturing, and upcoming business opportunities. Through B2B and B2C meetings, the event will also facilitate networking between companies and the exploration of partnership opportunities in the context of the technological challenges that lie ahead for ITER. An industrial and R&D exhibition will also be staged. For the first time, this international event will combine an ITER Business Forum with the MIIFED international event. ITER Organization has designed it specifically as a vehicle to support enhanced communication with industry and ensures that ITER procurement practices will be efficient and supportive of its industrial partners. The rationale is also to facilitate productive interaction between industry and fusion laboratories from the seven ITER Members and to foster collaboration between those actors, especially in technical areas where strong cooperation is required.”

Meer info op https://www.miifed-ibf2016.com/