Precisiebeurs November 2018

14-11-2018 - 15-11-2018

Het onderwerp Big Science heeft zich inmiddels een vaste plek verworven tijdens de jaarlijkse Precisiebeurs in Veldhoven. Dit is ook het resultaat van een steeds hechtere samenwerking met het Mikrocentrum. Dit jaar organiseerde Mikrocentrum en ILO-net een goed bezocht symposium over de mogelijkheden die de ontwikkeling en bouw van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur bieden voor het high tech bedrijfsleven in Nederland.

Het symposium werd geïntroduceerd door twee key-note sprekers, t.w. Leonardo Biagioni (Deputy CFO, Fusion for Energy), en Jeannette Ridder (senior policy officer en senior coordinating advisor voor OCW). Zij schetsten het belang van grootschalige onderzoeksinfrastructuur, achtereenvolgens vanuit het Europese en het nationale belang. Hierna gingen sprekers uit binnen- en buitenland in op de specifieke faciliteiten die nu in ontwikkeling zijn, en de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Met 30 tot 40 toehoorders per presentatie was het symposium uitstekend bezocht.

Ook dit jaar heeft het ILO-net een aantal buitenlandse delegaties van de Big Science faciliteiten voor de Precisiebeurs uitgenodigd (ITER/F4E, ESRF, European XFEL en CERN). Zij konden zich verheugen in een ruim aanbod van bedrijven op de beurs. Zo is de Precisiebeurs zowel voor deze buitenlandse vertegenwoordigers als de Nederlandse bedrijven een uitstekende gelegenheid om op laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen, en te ontdekken waar gespecialiseerde kennis en expertise kan worden ingezet. Uiteindelijk draagt dit bij aan een verhoogde inzet van het Nederlandse bedrijven bij de ontwikkeling van Big Science en de daar uit voortkomende innovatie. Gelet op de reacties van zowel de buitenlandse delegaties als de bedrijven zelf is dit een succesformule die we ook volgend jaar opnieuw zullen herhalen.

Rob Klõpping | Jan Visser | Gerard Cornet | Eric Boom | Toon Verhoeven

Presentaties:Precisiebeurs Mikrocentrum 

Fotoalbum Precisiebeurs 2018