Symposium Big Science with Small Companies 5 juli 2017

05-07-2017

SRON Netherlands Institute for Space Research heeft op 5 juli 2017 een symposium georganiseerd met als thema: Big Science with Small Companies.

Dit symposium had tot doel om ervaringen te delen en kansen te verkennen voor samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie.

Tijdens dit symposium hebben diverse sprekers uit de industrie hun visie gegeven op de samenwerkingsmogelijkheden met instituten als SRON in wetenschappelijk gedreven projecten. Sprekers hebben dit geïllustreerd aan de hand van recente ervaringen bij de ontwikkeling van hard- en software voor wetenschappelijke instrumenten. Tevens heeft SRON aangestipt, waar kansen liggen op het gebied van co-development. Er was veel belangstelling voor dit symposium, er werden ongeveer 100 bezoekers geteld. U kunt een kort verslag lezen op de website van SRON: https://www.sron.nl/news/4746-triomfen-kansen-en-projecten-in-big-science-bij-sron

 

Programma Symposium Big Science with Small Companies:

13:00                           Ontvangst met koffie en thee

13:30                           Aanvang symposium

13:30 – 13:40               Introductie door Remco den Besten, managing director SRON 

13:40 – 14:00              Cosine, trekker Roadmap Advanced Instrumentation: Marco Beijersbergen,

                                    MKB-kansen en voorbeelden van Big Science projecten op het gebied Advanced

                                    Instrumentation

14:00 – 14:15              S [&] T: André Bos,

                                    Samenwerking met een kennisinstelling ten behoeve van het testen van instrumenten.

14:15 – 14:30               Veldlaser: Marcel in het Veld,

                                    Co-development op het gebied van infrarood optiek-ontwerp en -productie.

14:30 – 14:45               Koffie en netwerk pauze

14:45 – 15:00               STT: Menno Kooistra,

                                    Uitdagingen bij het samenwerken met SRON Groningen

15:00 – 15:15               SRON: Paul Hieltjes: Industrial Liaison Officer SRON,

                                    Kansen voor MKB in toekomstige SRON projecten

15:15 – 15:45               Henk Stoltenberg, Samenvatting van de sessies en discussie

15:45                           Afsluiting door Remco den Besten, managing director SRON