SOFT 2014, 28th Symposium on Fusion Technology in Spanje

09-09-2014 - 03-10-2014

Het Symposium on Fusion Technology (SOFT) 2014 vond dit keer plaats in San Sebastián, Spanje, van 29 september tot 3 oktober 2014. Dit was de achtentwintigste keer dat deze belangrijke, tweejaarlijkse op kernfusie georiënteerde conferentie plaatsvond.

Op de bijbehorende industriële tentoonstelling was een (qua inloop strategisch gelegen) Nederlandse stand ingericht onder de vlag van Dutch Scientific. In deze stand waren Imtech en NRG vertegenwoordigd en presenteerde ILO-Net zich met Big Science en vooral ook met een uitgebreide brochure over de in Big Science geïnteresseerde Nederlandse bedrijven.

In de tentoonstellingsruimtes werden ook de breaks opgeluisterd met koffie, thee, verfrissingen en hapjes en werd tevens de receptie gehouden. Ook vormden deze ruimtes de toegang tot de zalen waar de poster sessies werden gehouden. Al met al zorgde dit voor een goede en constante aanloop van bezoekers van de SOFT bij de stands.

Naast parallelle wetenschappelijke presentaties en poster sessies was op dinsdag 30 september een ITER Industrial Infoday georganiseerd met daarin vooral presentaties van Fusion for Energy (F4E) en ITER International Organization (IO). Deze gaven speciaal voor de ruim opgekomen bedrijven een update over de status van het ITER project en de business opportunities die zich voor de komende jaren aftekenden. Ook werd ingegaan op de “do’s and dont’s” voor aanbiedende bedrijven. Tony Donné (in zijn rol als EURO fusion Programme Manager) leidde vervolgens een Round Table met als thema Technology Transfer. In de middag werden enkele specifieke onderwerpen (Diagnostics & CODAC, Heating and current drive systems) wat meer in detail behandeld. De F4E presentaties staan op hun website.

Enkele highlights:

In de meer algemene presentaties was er veel aandacht, naast natuurlijk voor het afronden van de bouw en operaties van ITER, voor het belang en het opstarten van de ontwikkeling van DEMO (de operationele en elektriciteit producerende opvolger van ITER). Benadrukt werd de (vroegtijdige) betrokkenheid van industrie en elektriciteitsbedrijven bij DEMO, anders dan dat dit voor het meer wetenschappelijk georiënteerde ITER het geval was. De planning om een volwaardige, operationele op kernfusie draaiende reactor in 2050 in bedrijf te hebben dient hierbij goed te worden vastgehouden. De industrie moet hierbij in de komende 10 jaar het lopende initiatief van de instituten voor DEMO volledig overnemen
Van de ca. 6.6 B€ Europees budget voor ITER is ongeveer 50% besteed aan grote contracten en infrastructuur (gebouwen, etc.). Nu komen kleinere contracten aan de beurt, die met name ook interessant voor kleinere bedrijven en MKB’s zullen zijn. Bij deze SOFT waren ook relatief meer MKB’s aanwezig dan voorheen, de grote primes blijven nu wat meer op de achtergrond

Henrik Bindslev (directeur van F4E) kwam met een verrassende uitspraak: Instituten hebben de verplichting hun op basis van publiek geld vergaarde kennis/know-how over te dragen aan de industrie, ook als deze niet uit dezelfde regio/land afkomstig is. Dit om via technology transfer de (MKB) bedrijven een betere uitgangspositie te bieden voor aanbiedingen en samenwerking tussen instellingen en industrie te stimuleren. F4E gaat in dit kader ook de gegevens over welk instituut welk(e) onderdeel/technologie ontwikkelt op de website zetten om bedrijven de weg te wijzen naar deze kennis
Diagnostics word specifiek genoemd als typische niche voor (innovatieve) MKB’s: vooral kleinere contracten zullen hiervoor worden uitgegeven. Kennis/know-how overdracht vanuit de instituten en samenwerking tussen instellingen en industrie is hierbij belangrijk
Vanaf medio 2015 gaat F4E regelmatig speciale sessies voor de industrie organiseren in Barcelona (“F4E forum” genoemd, eerste is gepland voor 10-12 juni 2015) om bredere industriële participatie te faciliteren en op werkniveau contacten te kunnen leggen met F4E staf.
Concluderend, deze SOFT lijkt zeker interessant voor het Nederlandse bedrijfsleven te zijn geweest, niet in de laatste plaats door de frisse wind die door F4E waait, door het stadium waarin ITER terecht is gekomen en door de opstart van DEMO, waarbij in alle gevallen bredere industriële participatie gewenst en noodzakelijk is.

Datum:   maandag, 29 september, 2014
Event datum:   maandag, 29 september, 2014 tot vrijdag, 3 oktober, 2014
Deadline vooraanmelding:  woensdag, 2 oktober, 2013


Van 29 september t/m 3 oktober 2014 wordt in San Sebastián, Spanje de 28ste Symposium on Fusion Technology gehouden.