SPIE 2014 in Montreal trok veel belangstelling

22-06-2014 - 27-06-2014

Het Holland Paviljoen op de exhibition van SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation 2014 in Montreal, Canada stond in het middelpunt van de belangstelling. Er waren veel positieve reacties op het Holland Paviljoen. Bezoekers roemden het in het oog springende ontwerp (veel oranje), de superieure technologie die getoond werd, de open interactie tussen de deelnemende partijen, maar zeker ook de enthousiaste standbemensing. Ook de door de Nederlandse Ambassade aangeboden borrel was drukbezocht, wat veel waardevolle contacten heeft opgeleverd.

Alleen een goede uitstraling levert nog geen business op. Maatgevend zijn de follow-ups na de conferentie, en gelukkig zijn die er ook genoeg. De Nederlandse Ambassade in Canada ondersteunt de follow-up met diverse Canadese partijen. De deelnemers aan het Holland Paviljoen zijn ook bezig met mogelijke zaken met partijen uit de Amerika, Japan en Europa. Dat klinkt al veelbelovend!

Hier is een link naar de Deelnemende Nederlandse bedrijven die de moeite hadden genomen om hiervoor helemaal naar Canada af te reizen: brochure

Dutch Eyes on the Skies