Succesvolle deelname van Nederlandse bedrijven en instellingen aan de SOFT 2018 in Sicilië

16-09-2018 - 21-09-2018

De dertigste editie van de tweejaarlijkse SOFT (Symposium on Fusion Technology) werd deze keer gehouden in Sicilië van 16 t/m 21 september 2018. De belangstelling was zeer groot (bijna 1100 personen gaven acte de préséance) en naast vele vertegenwoordigers uit het wetenschappelijke en institutionele domein was er ook een aanzienlijke vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven aanwezig. Er was voor deze groep een industriële beurs met 31 stands ingericht en ook was in het programma een Industrial Day opgenomen waarbij de voor de industrie relevante recente ontwikkelingen en opportunities aan de orde kwamen.

Het Nederlandse bedrijfsleven werd goed gerepresenteerd in een fraaie Nederlandse stand die dit keer werd gesponsord door de S2B PIB. De PIB had de organisatie rond de stand uitbesteed aan Eric Boom, die Paulien van Hemmen had gevraagd om het ontwerp van de stand te verzorgen. ILO-net (partner in de S2B PIB) steunde dit event actief via de ITER-ILO Toon Verhoeven/coördinator Gerard Cornet en ook via waardevolle logistieke steun vanuit Kirsten Verkaik. ILO-net/NWO hebben ook inhoudelijk bijgedragen middels o.a. het uitbrengen van een speciale editie van de bedrijvenbrochure en aankleding van de stand.


Zichtbare deelnemers aan de stand waren 7 Nederlandse bedrijven en instellingen (FMI, HIT, INCAA Computers, Mat-tech, TNO, DIFFER en ILO-net, die ook alle vertegenwoordigd waren op de SOFT) alsmede de industriële deelnemers aan de S2B PIB. De SOFT was deze keer extra interessant omdat er, naast aandacht voor de komende tenderacties van F4E en ITER, ook enkele nieuwe mogelijkheden voor industriële deelname aan fusieprojecten werden aangekondigd.

De tenderacties voor ITER zullen wat kleiner van omvang zijn dan voorheen en ze zullen wat meer een hightech karakter hebben. Dit geldt met name voor activiteiten rond Diagnostics. Daarnaast werd door Tony Donné (EUROfusion) bekend gemaakt dat er voor de ITER-opvolger DEMO de komende jaren een budget van ca. 5 M€/jaar beschikbaar komt voor industriële activiteiten (met name gericht op kritische elementen voor DEMO) hetgeen in de jaren daarna zal stijgen. EUROfusion streeft ernaar de industrie in een vroeg stadium te betrekken (tegen marktconforme tarieven). Begin dertiger jaren zal naar verwachting de bouw van DEMO de ITER-rol van industriële aanjager voor fusie overnemen.

Voorts werd vanuit EUROfusion gemeld dat de aan DEMO ondersteunende materiaal-test/onderzoeks-faciliteit IFMIF-DONES met Europees geld in Granada (Spanje) gebouwd zal worden. EUROfusion leidt de ontwikkeling van DONES dat inmiddels op de Europese ESFRI lijst staat. Dit maakt geld vrij om F4E voorbereidingen te laten treffen voor de bouw.

Uit Italië kwam interessant nieuws over de voorgenomen bouw in Frascati (bij Rome) van een Divertor Tokamak Test faciliteit (DTT) ten behoeve van DEMO. Deze zal Europees worden aanbesteed en binnenkort zal een informatiedag voor de industrie worden georganiseerd.

Al met al was deze SOFT een informatieve en interessante bijeenkomst waar de deelnemende bedrijven ook hun netwerk hebben kunnen uitbreiden en onderhouden.

Voor een fotografische impressie van de SOFT, zie Fotoalbum SOFT 2018