Symposium over "Superconductivity and Cryogenics"

09-12-2016

Hierbij een terugkoppeling van mijn deelname aan het UT Symposium on industrial applications of Superconductivity & Cryogenics op 9 december 2016 in Enschede. Zie ook de agenda hieronder. Het symposium werd goed bezocht, mede door enkele bedrijven die via ILO-Net op deze bijeenkomst waren geattendeerd (zie ook de lijst van deelnemers).

Het jaarlijkse symposium richtte zich op industriële toepassingen van Superconductivity en Cryogenics, zoals o.a. van direct belang voor de Big Science programma’s op CERN, ESO, ITER en DEMO en voor toekomstige operationele toepassingen zoals bv. supergeleidende generatoren in windturbines, supergeleidende kabels voor stroomtransport en supergeleidende magneten voor afvalscheiding en ook voor medische toepassingen. Verder werd verslag gedaan van toegepast onderzoek (meestal uitgevoerd in samenwerking met bedrijven) op de UT binnen de leerstoel Energy, Materials and Systems (EMS) van prof. Marcel ter Brake en de speciale leerstoel Industrial Application of Super-conductivity (ITS) van prof.  Herman ten Kate. Tevens werden ontwikkelingen binnen de ondersteunende (PPS-gebaseerde) stichting SuperACT besproken.

Enkele highlights uit de presentaties en discussies:

 • Voor toekomstige windturbines worden supergeleidende ontwerpen binnen het EcoSwing project uitgewerkt en een 3.6 MW generator geprototyped. Duidelijke voorspelde voordelen zijn betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en een significantie reductie in afmetingen en gewicht t.o.v. generatoren met permanente magneten. UT is de enige Nederlandse partij binnen een internationaal consortium en zal de samenbouw van de supergeleidende rotor voor zijn rekening nemen. Operationele ervaringen zullen worden opgedaan met behulp van een moderne wind turbine met 128 m rotor diameter aan de westkust van Denemarken.  Zie ook https://ecoswing.eu/
 • TenneT presenteerde de laatste ontwikkelingen rond het gebruik van hoog-vermogen ondergrondse supergeleidende kabels voor elektriciteitstransport. Transport via het huidige net vormt een toekomstig probleem door de benodigde hoge capaciteit, gerelateerde verliezen en milieu-eisen (t.a.v. magnetisch veld, horizon-vervuiling, etc). Er wordt binnen het “Supernet NL” een demonstratie van deze technologie voorbereid waarbij er een 3.4 km lange supergeleidende kabel in het net van Enschede zal worden geïntegreerd. Ook hier speelt het kip-ei probleem betreffende de kostbare supergeleidende kabel die alleen bij massaproductie tot kosteneffectieve oplossingen kan leiden
 • Shrini Vanapalli gaf een onderhoudende presentatie over de ontwikkeling van een nieuwe technologie om weefselbiopsies in te vriezen en te transporteren zonder het gebruik van vloeibare N2 + infrastructuur
 • Interessant waren ook de twee presentaties over magnetische afvalscheiding (i.s.m. HFML)
 • Prof. Elena Lomonova (TU/e) presenteerde een innovatief STW project dat, i.s.m. UT, ASML, VDL en Prodrive Technologies een ultra snelle en precieze actuator voor wafer handling/positioning ontwikkelt. Voor de lineaire motor wordt HTS technologie ingezet
 • Marcel ter Brake  presenteerde de vorderingen op het gebied van trillingsvrije sorptie-koeling  die zowel voor geminiaturiseerde toepassingen (micro-koeling, bv. voor de ruimtevaart) als voor meer grootschalige instrumenten (bv. voor E-ELT instrumentatie en mogelijk de Einstein-telescoop) kunnen worden ingezet. Als interessante spin-off van deze technologie is een gas-gap heat-switch ontwikkeld, in eerste instantie voor ruimtevaart-toepassingen. Recentelijk heeft high-end technologieleverancier DEMCON het Enschedese Kryoz Technologies (een UT spin-off bedrijf) overgenomen waardoor Kryoz sneller kan groeien op de internationale markt
 • Herman ten Kate gaf een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoge-temperatuur superge-leidende magneten bij CERN, gericht op de volgende generatie van detector magneten (en ook voor DEMO). Zijn ITS leerstoel is nu onder de paraplu van de research leerstoel EMS (Marcel ter Brake) gebracht, waarmee de continuïteit van de leerstoel voor de komende jaren is gezekerd.

Agenda:

10:00 - Superconducting generator in a 3.6 MW wind turbine (EcoSwing project) – Mark Dhallé / Uni Twente

10:25 - A 3,4 km superconducting power transmission cable in Enschede (Supernet NL) – Rob Ross / TenneT

10:50 - High dynamic superconducting motor (STW-HTSM2016) – Elena Lomonova /TU Eindhoven

11:15 - Coffee/tea

11:35 - MEMS-based cryocoolers – Marcel ter Brake / Uni Twente

11:50 - Cryo-preservation of biopsies and related thermal issues  – Srinivas Vanapalli / Uni Twente

12:10 - Sorption-based cooling for space and big science – Marcel ter Brake / Uni Twente

12:25 - Lunch in Gallery

13.30 - Magnetic Density Separation, overview (STW Perspectief program) – Anna Glazer / TU Delft

13:55 - Magnetic Density Separation, the Twente part in it – Mark Dhallé / Uni Twente

14:15 - Superconductors and Magnets in Particle Accelerators – Herman ten Kate / CERN

14:35 - Coffee/tea

14:55 - Superconductors for magnets in fusion reactors – Arend Nijhuis / Uni Twente

15:15 - Research Chair ITS – Herman ten Kate / Uni Twente

 
Aankondiging
Symposium over "Superconductivity and Cryogenics" bij Universiteit Twente, 9 december a.s.

Onderstaande uitnodiging kwam onlangs bij ons binnen. Aangezien we denken dat een aantal van de bedrijven uit het ILO-Net portfolio hierin geïnteresseerd kunnen zijn en wellicht nog niet door de Universiteit Twente zijn uitgenodigd, willen wij u hier graag op attenderen. Na ruggespraak met de organisatoren was dit akkoord, zij het dat deelname op basis van uitnodiging is en dat men zich hiervoor dus eerst moet aanmelden via een email aan EMS@tnw.utwente.nl   (zie ook  de website van de UT) Als u besluit om dit symposium te bezoeken, graag een berichtje aan Kirsten Verkaik en onze contactpersoon Eric Boom: ericboom@upcmail.nl

Datum
vrijdag, 9 december, 2016
Locatie: 
Building the Gallery at the campus of the University of Twente.
As a follow-up of the event in 2015, we like to invite you to a one-day symposium organized by the research chair Energy, Materials and Systems of the University of Twente. The symposium takes place on December 9  in building the Gallery at the campus of the University of Twente.
At the symposium research projects will be presented on superconductivity and cryogenics, in which we are participating. Also, part of the day will be focusing on the special research chair of Herman ten Kate within EMS on Industrial Applications of Superconductivity (in Dutch: ITS). Furthermore, the developments concerning the foundation SuperACT will be discussed.
A tentative program is given below.
We are sure this will be an interesting event informing you on recent developments in the field of superconductivity and cryogenics and their applications. In addition it will allow you to contact potential partners for future industrial or research activities. Finally, we value your comments on our project objectives and planning.
We welcome you to this one-day symposium and hope you are able to attend and accept this invitation. Because time is short we would appreciate receiving a quick reply concerning your attendance.
Topics that will be addressed are:

 • Superconducting Generator in Wind Turbines (EcoSwing project)
 • Magnetic Density Separation (National STW “perspectief” program started April 2016)
 • Superconducting Cable for Power Transmission (3.4 km cable in Enschede close to  UT, Supernet NL project)
 • MEMS Machined Cryogenic Coolers (Microcooling project)
 • Cryo-preservation of biopsies (Cryo-On STW project together with VU-MC)
 • Sorption-based Cooling for Space and Big Science (ESA and ELT projects)
 • Superconductors and Magnets in Particle Accelerators and Detectors (LHC, HL-LHC and FCC)
 • Superconductors in Fusion Reactors (ITER and DEMO)
 • Developments in Research Chair ITS (Herman ten Kate)

Marcel ter Brake, chair holder EMS, chairman of SuperACT Herman ten Kate, chair holder ITS

prof. dr. ir. H.J.M. ter Brake
Energy, Materials and Systems
Faculty of Science and Technology
University of Twente
P.O.Box 217
7500 AE Enschede
The Netherlands
 
Carre room 2047
Tel +31-53-4894349
Sec +31-53-4893841
Fax +31- 53- 4891099
E-mail: h.j.m.terbrake@utwente.nl
https://www.utwente.nl/en/tnw/ems/