UT-Symposium on Superconductivity & Cryogenics

01-12-2017

Eric Boom, ILO-Net vertegenwoordiger

Hierbij een terugkoppeling van mijn deelname aan het UT-Symposium on industrial applications of Superconductivity & Cryogenics op 1 december 2017 in Enschede. Het symposium stond onder leiding van de professoren Marcel ter Brake en Herman ten Kate en werd ook dit jaar goed bezocht.

Het jaarlijkse symposium richtte zich op toegepaste R&D en industriële toepassingen van Superconductivity en Cryogenics, zoals ook van direct belang voor de Big Science programma’s zoals voor CERN, ESO, ITER en DEMO. Topics die aan de orde kwamen waren o.a.

  • Ontwikkeling van een 4 MW klasse supergeleidende windturbine generator  (EU-EcoSwing project)
  • 110 kV AC supergeleidende kabel in het Nederlandse elektriciteitsnetwerk (Supernet NL project)
  • Snapfreezing voor medische toepassingen (STW CryoOn project)
  • Magnetic Density Separation (MDS) met behulp van supergeleidende spoelen (STW Perspectief)
  • Magnetisch systeem voor DeGaussing van schepen
  • Ontwikkeling van  Hoge Temperatuur Supergeleidende (HTS) kabels voor zeer hoge stromen
  • Ontwikkeling van HTS magneten bij CERN
  • Ontwikkeling van  Supergeleidende Lineaire Motoren voor het positioneren van wafers

De nadruk in dit vakgebied komst steeds meer op toepassingen van HTS te liggen, waar weliswaar de kosten van de benodigde kabels (nog) hoog maar de voordelen evident zijn. Toekomstige massaproductie van deze kabels zal deze kosten ongetwijfeld omlaag brengen.

De uitvoering van bovengenoemd onderzoek (in de meeste gevallen uitgevoerd in samenwerking met bedrijven) vindt plaats op de UT binnen de leerstoel Energy, Materials and Systems (EMS) van prof. Marcel ter Brake en de speciale leerstoel Industrial Application of Super-conductivity (ITS) van prof.  Herman ten Kate die ook de ontwikkelingen voor CERN en ITER/DEMO presenteerde.

Enkele interessante highlights waren de volgende. Op dit moment loopt de aanbesteding door TenneT voor de eerste supergeleidende elektriciteitskabel in het Nederlandse netwerk (een pilot voor een kabel van 3.4 km in Enschede). Sinds januari 2017 is een prototype faciliteit voor MDS (in Biddinghuizen) in bedrijf waarbij naast de UT ook het HFML is betrokken. Thales Cryogenics meldde het steeds veelvuldiger gebruik van enigszins aangepaste relatief goedkope standaard cryocoolers voor high-tech toepassingen (i.h.b. voor Space). Philips gaf een overzicht van toepassingen van compacte supergeleidende magneten in de medische sector, w.o. voor hoog magneetveld MRI scanners. Over de wafer positionering door een consortium o.l.v. VDL voor ASML werd wederom (net als op MT-25) een interessante presentatie gegeven door Ton Peijnenburg van VDL ETG. In de marge van het symposium heb ik verder nog nieuwe contacten kunnen leggen met NLR, Bruker Best (leidende producent van diverse soorten supergeleidende kabels) en Thales Cryogenics (producent van cryogene koelers en aanverwante equipment).

Het Symposium werd afgesloten met een borrel en de mogelijkheid om de diverse laboratoria van EMS te bezoeken. De volgende versie van dit interessante jaarlijkse event zal plaatsvinden op 30 november 2018.

 

Program Yearly Symposium on Superconductivity & Cryogenics

Organized by:

- Chair Energy, Materials and Systems 

- Chair Industrial Applications of Superconductivity 

- Foundation SuperACT 

December 1, 2017, University of Twente, Conference Center Drienerburght

09:30 - Welcome with Coffee and Cakes

10:00 - ECOSWING: towards the 1st installation of an HTS generator on a wind turbine Jürgen Kellers, Carsten Bührer / ECO

10:25 - SuperNet NL cable – Barriers, Tests and Innovations, Rob Ross / TenneT

10:50 - Magnetic Density Separation Project, Technology and Status of Development  Jaap van de Hoek / Urban Mining Corp

11:05 - Design of the Superconducting Magnet for MDS, Marc Dhalle

11:20 - Coffee & Tea break (15m)

11:35 - High-reliability and high-efficiency small-scale cryocoolers for different markets Tonny Benschop / Thales Cryogenics

12:00 - Cryogenic Thermal Quenching in a nutshell, Srinivas Vanapalli / Uni Twente

12:15 - Sorption-based Cooling Devices for Space and Big Science, Marcel ter Brake / Uni Twente

12:30 - Lunch (60m)

13:30 – Trends in Superconducting Magnets for MRI, Gert-Jan Lenting / Philips Healthcare

13:55 - Future High Temperature Superconducting Magnets, Jeroen van Nugteren / CERN

14:20 - Superconducting Coils for DeGaussing a Ship, Cees Meijer / RH Marine

14:45 - Superconductor Activities at BEST on LTS and HTS, Alexander Usoskin / Bruker BEST

15:10 - Coffee & Tea break (15m)

15:25 - Superconducting Linear Motors: a path to more force density, Ton Peijnenburg / VDL-ETG

15:50 - Developments at Research Chair ITS, Herman ten Kate / Uni Twente

16:10 - Developments at Foundation SuperACT, Marcel ter Brake / Uni Twente

16:30 - Discussion while enjoying Drinks & Bites

17:30 - Closing and Departure