Verslag bijeenkomst High Tech NL (2.0)

31-05-2023

Het tienjarig bestaan van High Tech NL, de branchevereniging voor de Nederlandse hightechindustrie, werd gevierd met een nieuwe slogan: "Share Innovation, Shape Tomorrow". Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op de High Tech Campus in Eindhoven, werden de doelstellingen van de vereniging voor de volgende 10 jaar gepresenteerd: groei van 235 naar 400 leden en van 10 naar 25 projecten. De huidige clusters Robotic en Semicon krijgen gezelschap van nieuwe clusters: Life Sciences en Energy. Het bestuur presenteerde zich vanuit de zaal met diverse visies richting de toekomst vanuit verschillende perspectieven. 

De eerste keynote presentatie was van Janne Vereijken met de titel: "Innovation = Collaboration". Deze gewaagde keuze ging over sociale innovatie door vrouwen die in Liberia voor vrede hebben gebracht. Er zijn echter wel degelijk links naar de high tech community. Barrières wegnemen op vele gebieden: cultureel, doelstelling, IP, communicatie, tijdsdruk, financiering, organisatie en risico. De slagingskans van een innovatieproject hangt af van: communicatie, vertrouwen, gedeelde visie, duidelijke taken en flexibiliteit. 

In de tweede keynote presentatie keek Richard van Hooijdonk tientallen jaren in de toekomst. In de tijd van Industrie 5.0 wordt high tech NL Ecosysteem ontwerper. Enkele skills die dan onmisbaar zijn: passie, nieuwsgierigheid, diplomacy (wendbaarheid, samenwerken, ...). C-level beslissers organiseren reverse mentoring door jongeren om aansluiting te houden met de snel veranderende wereld. 

Gevuld met inspiratie startte de netwerkbijeenkomst, waarbij oude bekenden elkaar op de hoogte hielden van de nieuwste ontwikkelingen en er nieuwe connecties werden gelegd, om daarmee de kiem te leggen voor toekomstige samenwerkingsverbanden en innovatie.