Verslag van het ITER Business Forum 2017 in Avignon (IBF/17)

28-03-2017 - 30-03-2017

Het ITER Business Forum 2017 (IBF/17) in Avignon was in meerdere opzichten een succes. Het trok een record aantal deelnemers (1035, afkomstig van 443 bedrijven en instellingen uit 25 landen wereldwijd; 15% kwam van buiten Europa). Verder was de locatie bijzonder: het Palais des Papes waar een labyrint van zalen, wandelgangen en binnenplaatsen zorgde voor een bijzondere atmosfeer en het informele contact tussen de deelnemers stimuleerde.

Het Palais des Papes, net voor de start van het conferentie diner 

Nederlandse bedrijven waren redelijk goed vertegenwoordigd en zeer actief: er waren 15 deelnemers uit 9 bedrijven/instellingen. De Nederlandse deelnemers waren van DIFFER, FMI, NRG, VDL-ETG, Demaco, Science and Technology, HIT, Cocoon (nieuw), van de Nederlandse ambassade in Parijs en van het ILO-net. Het programma was intensief en de keuze tussen de deels parallelle sessies was soms moeilijk te maken. Ook de vooraf ingeplande Business to Business gesprekken werden door de Nederlandse deelnemers goed benut. De Nederlandse Dutch Scientific stand nam hierbij een centrale plaats in en was vaak trefpunt van de NL deelnemers en hun relaties.

De Nederlandse Dutch Scientific stand

De deelnemende bedrijven gaven aan dat er vaak nieuwe business opportunities konden worden geïdentificeerd en dat netwerken in deze omgeving zeer goed mogelijk was. Ook het feit dat het inhoudelijke programma was geconcentreerd in twee dagen maakte dat dit belangrijkste bedrijfsevent voor ITER zeer efficiënt kon verlopen.

Net voor de start van de sessie Codac, Instrumentation & Control, met voorzitter Toon Verhoeven
 

Een bijzonderheid was dat tijdens het IBF een bijeenkomst was georganiseerd van het International Organizing Committee voor het Big Science Business Forum (BSBF) in Kopenhagen (26-28 februari 2018). Dit betekende dat ook vertegenwoordigers van andere Big Science programma’s als ESA, ESO, CERN, ESRF, XFEL, ILL en ESS aanwezig waren en ook deelnamen aan de Business to Business gesprekken. Het IBF was als vergaderplaats gekozen omdat de organisatievorm ervan model kan staan voor het komende BSBF.


Het Palais des Papes in Avignon tijdens het IBF

Eric Boom en Toon Verhoeven, 4 april 2017