Doorkijksessie rondom het technologiedomein ‘Trillingsdemping’

24-01-2024

De doorkijksessie is een belangrijk event in aanloop naar een subsidieaanvraag. De sessie heeft als doel het vraagstuk te verduidelijken en kandidaat hightech bedrijven met de onderzoekers van dit domein te verbinden.  

Programma op hoofdlijnen
We starten om 14.30 uur met een presentatie over de vraagstelling en technische details rondom demping.
Hierover gaan we in groepen in gesprek. Aan het eind delen we plenair de oplossingsrichtingen en maken we vervolgafspraken. Tevens geven we informatie over de inschrijfprocedure R&D-regeling. Tussendoor is er ruimte om nader kennis te maken met de deelnemers.

We sluiten de doorkijksessie om 17.30 uur af met een borrel.

Locatie
De sessie vindt plaats in Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk! Kijk hier voor meer informatie.