Big Science Industriedag

24-10-2017

Op  24 oktober 2017 vond weer de Jaarlijkse Big Science Industriemiddag plaats. Dit keer werd de BSI gehouden bij cosine measurement systems in Warmond,

Na een ontvangst met lunch begon het programma met een eerste blok van lezingen dat een kader neerzette vanuit het perspectief van ILO-Net. Gerard Cornet (ILO-Net coördinator) gaf een overzicht van de highlights van de activiteiten uit het recente verleden en schetste  de toekomstplannen van het ILO-Net. Belangrijk in dit kader was de door ILO-Net georganiseerde werkconferentie over de toekomst van Big Science in Brussel op 8 juni 2017. De conclusies van dit event waren mede input van een zeer recent Position Paper over de toekomst van Big Science dat op deze BSI beschikbaar werd gesteld aan de aanwezigen. In dit paper worden een aantal probleemgebieden binnen Big Science benoemd en de conclusies en aanbevelingen van de werkconferentie kort besproken.

Verder werden in dit blok door achtereenvolgens Toon Verhoeven, Jan Visser en Rob Klöpping korte informatieve presentaties gehouden. Toon Verhoeven vertelde over het komende en belangwekkende Big Science Business Forum in Kopenhagen (26-28 februari 2018). Jan Visser stipte de plannen rond de Einstein telescoop met Limburg als gewenste locatie aan, gaf uitleg over het Europese ATTRACT programma en meldde de laatste ontwikkelingen rond het Holland@CERN event  op 6 en 7 februari 2018. Rob Klöpping besprak het Big Science-gerelateerde programma tijdens de Precisiebeurs op 15 en 16 november 2017.

Na de pauze (met ruimschoots gelegenheid tot netwerken) was het de beurt aan de bedrijven. Na een bedrijfspresentatie over  cosine door directeur Marco Beijersbergen werden er drie presentaties gegeven waarbij de bedrijven Demaco, Cryoworld en Ampulz hun ervaringen met Big Science projecten en lessons learned met ons deelden. Dit  leidde tot een levendige discussie over het vaak lastige commerciële speelveld van Big Science projecten, met name voor MKB’s. De innovatieve stimulans en uitstraling die van zulke projecten uitgaat werd zonder meer positief gewaardeerd,  maar betere randvoorwaarden en ondersteuning, vooral vanuit de overheid,  zouden de kansen voor het MKB aanzienlijk kunnen verhogen.

De BSI eindigde met een geanimeerde borrel en dito smakelijk lopend buffet waarmee een interessante en (mede dankzij de inzet van cosine) zeer geslaagde BSI 2017 werd afgesloten.

Op  24 oktober aanstaande vindt weer de Jaarlijkse Big Science Industriemiddag plaats. Lokatie: cosine measurement systems, Oosteinde 36, 2361 HE Warmond. U kunt zich nu al opgeven voor zowel de industriedag als het diner, het aantal deelnemers is namelijk beperkt tot 80 a 100 personen. Het programma start om 12.30 en zal eindigen om 17.30 uur met een borrel en aansluitend lopend buffet.

Als u zich heeft opgegeven is het nog mogelijk om af te zeggen tot een week van tevoren (17 oktober). Als u zich heeft opgegeven voor het diner en u komt niet opdagen dan brengen wij deze kosten bij in rekening. Maar we gaan er vanuit dat u gezellig mee doet. 

12:30 uur:       Inloop met lunch

13:30 uur:       Opening door de dagvoorzitter (Eric Boom)

13:35 uur:       Blok 1: Big Science in 2017 en verder vanuit het perspectief van ILO-Net

 • Inleiding door de ILO-Net coördinator (Gerard Cornet)
  • Highlights 2017
  • Toekomstplannen van ILO-Net
 • Mededelingen vanuit ILO-Net:
  • Big Science Business Forum, 26-28 feb 2018 in Kopenhagen(Toon Verhoeven)
  • Recente ontwikkelingen rond CERN, ET,… (Jan Visser)
  • Aankondiging Precisiebeurs (Rob Klopping)

14:35 uur:       Koffie/thee/fris-pauze en gelegenheid tot netwerken

15:35 uur:       Blok 2: Bedrijven aan het woord

 • Introductie cosine (Marco Beijersbergen)
 • 3 presentaties van Nederlandse bedrijven, actief binnen Big Science: ervaringen bij BS projecten, gewenste verbeteringen bij de ondersteuning door overheid, ILO-Net, etc. om slaagkansen te vergroten
 • Relevante ontwikkelingen binnen de overheid (Casper Langerak, Patrick Schelvis)
 • Discussie met presentatoren en vertegenwoordigers van ILO-Net; beantwoorden van/ingaan op vragen en opmerkingen uit de zaal
 • Wrap-up (Eric Boom)

17:05 uur:       Afsluiting door de dagvoorzitter (Eric Boom)          

17:10 uur:       Borrel met aansluitend buffet en rondleidingen bij Cosine