Verslag van de BSI bij VDL-ETG in Eindhoven

27-09-2018

Op  27 september 2018 vond weer de Jaarlijkse Big Science Industriedag plaats. Dit keer werd de BSI gehouden bij VDL Science & Technology in Eindhoven, onderdeel van VDL-ETG. Onze gastheer was Hans Priem. Dagvoorzitter was Eric Boom.

Er was een ochtend- en een middagprogramma ingepland. Het ochtendprogramma richtte zich op voort-gang en plannen van het ILO-net en het geven van informatie over de groep van Big Science pro-gramma’s en grootschalige infrastructuren waarvoor de gekoppelde industriële en wetenschappelijke belangen (mede) vanuit het ILO-net worden behartigd: CERN, ESA, ESO, ESRF, ESS, ITER, HFML, LOFAR en SKA.

Het middagprogramma, dat op initiatief van het LIOF werd georganiseerd, was exclusief gewijd aan de ontwikkeling van de Einstein Telescoop (ET), i.h.b. aan de ET Pathfinder. Dit is een R&D faciliteit waar de technologieën die nodig zijn voor de Einstein Telescoop ontwikkeld moeten worden. Hiervoor zou vanuit Interreg bij definitieve goedkeuring in maart 4 miljoen euro beschikbaar moeten komen en de provincie Limburg heeft ook 3,5 miljoen euro toegezegd. Dit zijn mooie stappen voor de Nederlandse ambitie voor het ontwikkelen en bouwen van de Einstein Telescoop.

Na een welkomstwoord van Hans Priem gaf Gerard Cornet een overzicht van de ILO-net activiteiten en plannen voor 2018 en 2019. ILO-net zal in de komende tijd nauw samenwerken met de recent gestarte S2B PIB, met het Mikrocentrum en ook inspelen op nieuwe Europese netwerken. Vervolgens gaven de aanwezige ILO’s een korte toelichting op wat binnen de verschillende BS-programma’s actueel is en wat de plannen voor de nabije toekomst zijn.

Direct na de ochtendpresentaties was er een rondleiding door VDL-ETG waarbij de verschillende productie- en integratiefaciliteiten en high-tech modules en onderdelen in verschillende stadia van productie van dichtbij konden worden bekeken. Dit werd gevolgd door een voortreffelijke lunch waarbij volop gelegenheid was tot netwerken en bijpraten.

Joost van den Akker (Gedeputeerde voor Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg) opende het middagprogramma met een interessante speech over het belang en commitment van de Provincie Limburg t.a.v. ET en het Interreg-project ET pathfinder. Frank Linde (Nikhef) gaf daarna de hoofdpresentatie over zwaartekrachtsgolven, ET en de geplande R&D faciliteit ET Pathfinder alsook de rol van de industrie daarbij (zie: https://www.nikhef.nl/~z66/GW-collection/BigScience-28SEP2018/)

Vervolgens gaf Hans Priem een presentatie over VDL’s aanpak voor Big Science en de daartoe benodigde samenwerking en netwerken. Na een korte pauze werden er door drie MKB’s (MCAP, JPE en Van Halteren) presentaties gegeven over hun ervaringen, do’s & dont’s, lessons learned en materiele en immateriële opbrengsten voor Big Science projecten waarbij zij betrokken waren. De middag werd afgesloten met een panelronde waarbij inhoudelijke vragen over de presentaties en vragen over industriële mogelijkheden t.a.v. ET konden worden gesteld. Verder werd ook een open en levendige discussie gevoerd over o.a. de (als i.h.a. als positief ervaren) rol van ILO-net, het industrieel speelveld binnen Europa en verbeteringen die nodig zijn om de Big Science markt succesvol te kunnen betreden. Met name het MKB ervaart daarbij de nodige barrières.

Zowel het ochtend- als het middagprogramma hadden een interactief karakter waarbij vanuit de zaal middels vragen en discussies stevig werd geparticipeerd De BSI eindigde met een geanimeerde borrel voorzien van vele  smakelijke hapjes waarmee een interessante en zeer geslaagde BSI 2018 werd afgesloten.


Voor een fotografische impressie van de BSI 2018, zie fotoalbum BSI 2018