ESO

ESO is een intergouvernementele organisatie, waar Nederland lid van is, gericht op het ontwerp, de bouw en de exploitatie van krachtige aardse telescopen voor de sterrenkunde. ESO speelt ook een leidende rol bij het bevorderen en het organiseren van samenwerking op sterrenkundig gebied. ESO beheert drie wereldklasse observatoria in de Atacama-woestijn in Chili: La Silla (waar ESO gestart is), Paranal (waar de VLT staat) en Chajnantor (waar ALMA staat). Daarnaast wordt er een vierde site, Armazones, op dit moment ontwikkeld voor de bouw van de E-ELT.

 

De samenwerking tussen ESO en de industrie is gericht op het bereiken van de best mogelijke resultaten, binnen de vooraf vastgestelde financiële kaders. De ESO financiële regels bepalen dat de aanbesteding waar mogelijk competitief en binnen de ESO-lidstaten uitgevoerd moet worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zijn aanbestedingen bij bedrijven gevestigd in niet-ESO lidstaten geoorloofd.

 

De potentiële deelnemers in het competitieve aanbestedingsproces worden meestal geselecteerd op basis van ESO's leveranciersbestand, kennis aanwezig binnen ESO en op basis van informatie verstrekt door de Industrial Liaison Officers (ILOs), maar ook op basis van de interesse die geuit is in de richting van ESO.

 

Procurement at ESO


ESO heeft een website waarin alle regels met betrekking tot procurement en de geplande procurements voor ESO in het algemeen en de geplande procurements voor de E-ELT vermeld staan: http://www.eso.org/public/industry/cp.html

 

Om meegenomen te worden in het aanbestedingsproces verdient het sterke aanbeveling om zich te registreren als supplier van ESO.

 

Technology Transfer at ESO: ESO voert een actief beleid wat betreft technology transfer, meer informatie hierover is te vinden op: http://www.eso.org/public/industry/techtrans.html  

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook altijd nog contact opnemen met de Nederlandse ESO-ILO:
Michiel Rodenhuis