BSBF Pan-European ILO-meeting

26-02-2018 - 28-02-2018

De belangrijkste conclusie van deze eerste Europese vergadering van alle Big Science ILO's is dat we unaniem van mening zijn dat er een Europees ILO-Net moet komen. Denemarken en ESS nemen daarvoor het initiatief. Een volgende Europees ILO-Net vergadering zal eind 2018 worden gehouden.

Op de vooravond van de BFBS werd de eerste Europese vergadering gehouden van alle Big Science ILO's.