Industriemiddag 2014

15-10-2014

 

 

Op 15 oktober werd de jaarlijkse Big Science Industriedag 2014 gehost door VDL in Eindhoven. Hier willen wij VDL zeer hartelijk voor bedanken. Voor alle aanwezigen die weer in grote getalen waren afgekomen op dit jaarlijkse evenement was het een geslaagde middag en avond. Tussendoor was er de gelegenheid om met elkaar te netwerken en sloten we de dag af met een borrel en een buffetdiner. De brochure, het programma en de presentaties kunt u hieronder terug vinden.

Aangezien Piet van Otterloo op de vorige Big Science Industriedag in Woerden plots zijn afscheid aankondigde en er geen ruimte was voor een traditionele afscheidstoespraak hadden we besloten om hem op deze dag alsnog in het zonnetje te zetten. Rob benoemde Piet tot Erevoorzitter van het ILO-Net en reikte hem de daarbij behorende attributen uit: een 3D geprinte voorzittershamer.
 

Datum: 
woensdag, 15 oktober, 2014
Locatie: 
VDL Groep, Hoevenweg 1, 5652 AW Eindhoven


Programma:
Ontvangst met broodjeslunch vanaf 12:30

1. Opening door de dagvoorzitter Eric Boom

2. Welkomstwoord VDL (Arie van Kraaij)

3. Ontwikkelingen in Big Science waar VDL bij betrokken is (Hans Priem)

4. De toekomst van het ILO-Net (Rob Klöpping)

5. Het Huygens Huys (Bart Snijders)

6. De Big Science activiteitenagenda voor 2015 (Rob Klöpping)

1500u: Theepauze 30 minuten

7. Op naar een nieuwe Big Science faciliteit in Nederland (Jo van de Brand)

8. Upgrade experimenten voor High Luminocity LHC (Stan Bentvelsen)

9. Drie nieuwe projecten: Athena (Paul Hieltjes, SRON), CTA (Jacco Vink, Grappa), ESRF-Upgrade (Rob Klöpping, ILO)

10.Follow up ESS industriedag 12 maart (Bert Wolterbeek)

1700u: Frispauze 30 minuten

11. Nieuws van de ILO's (10 minuten per ILO)

12. Afsluiting door de dagvoorzitter