BSI 2012

10-10-2012

De Big Science Industriemiddag van 2012 was druk bezocht. Op 10 oktober jongstleden waren bijna honderd deelnemers naar gastinstituut FOM-Differ gekomen om zich te laten bijpraten over de nieuwste gebeurtenissen en ontwikkelingen. FOM-Differ toonde zich meteen al bij de inschrijvingslunch weer als een gulle gastheer op zijn fraaie landgoed Rijnhuizen in Nieuwegein.

De dag werd georganiseerd door het één jaar geleden opgerichte ILO-net, waar alle Nederlandse Industrial Liaison Officers van Big Science vestigingen lid van zijn. Dat ILO-net heeft in het eerste jaar van haar bestaan al heel wat bereikt, onder andere dankzij de steun en inbedding bij NWO het Nederlandse Instituut dat een groot deel van de nationale wetenschappelijke research financiert. Rob Klöpping, de Coördinator van het ILO-net gaf in zijn presentatie een overzicht van wat er was gedaan en van de ambities voor het komende jaar.

Verder waren er rondom de hoofdthema's "Square Kilometer Array" en "Financierings instrumenten voor Innovatie", ook nog presentaties van Differ, NWO en alle aanwezige ILO's. Piet van Otterloo leidde met strakke hand het volle programma. Het volledige programma vindt u hier.

Al met al een zeer geslaagde middag die afgesloten werd met een wel voorzien buffet waarbij nog ruimschoots gelegenheid was om na te praten en contacten te leggen en te bestendigen. De aanwezigen waren unaniem over het succes van deze BSI die de voortzetting was van een jaarlijks terugkerend Big Science gerelateerd evenement onder nieuw NWO-gesternte. 

Datum: 
woensdag, 10 oktober, 2012
Locatie: 
Nieuwegein