De raad van bestuur van NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. Tot de uitvoeringsorganisaties behoren; NIKHEF (FuSE; Fundamental Sciences E-Infrastructure), NIOZ (Renewal of the National Marine Research Facilities), en de Radboud Universiteit Nijmegen (HFML-FELIX), allen vertegenwoordigd in het ILO-net.

Voor het volledige overzicht zie;  Gehonoreerde aanvragen Nationale Roadmap 2019/2020


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong