Geslaagde Themabijeenkomst "Thermal Challenges" bij Mikrocentrum

15-05-2019

Het ILO-net en het Mikrocentrum hebben het initiatief genomen om enkele malen per jaar gezamenlijk een themabijeenkomst in het kader van Big Science te organiseren. De eerste daarvan vond plaats op 15 mei 2019 en had als thema “Thermal Challenges”. Deze bijeenkomst werd bezocht door ruim 60 personen vanuit het bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen en overheid en had een levendig en interactief karakter. De locatie in Veldhoven, aangeboden door het Mikrocentrum, was ruim en prettig en ook de verdere voorzieningen (receptie, catering, audio-visuele middelen) waren van uitstekende kwaliteit.

Na een kort welkom en introductie van het Mikrocentrum door directeur Geert Hellings nam Gerard Cornet als ILO-net coördinator het stokje over. Hij schetste het kader van deze en volgende themabijeenkomsten en kondigde de sprekers aan. Er was gekozen voor duo-presentaties over een specifieke technologie t.b.v. een Big Science programma waarbij zowel de wetenschappelijke als de industriële aspecten aan de orde kwamen. Daarnaast werden twee technologieën gepresenteerd die voor verschillende Big Science programma´s en industriële toepassingen ingezet kunnen worden: supergeleiding en een innovatieve aanpak van (o.a. thermische) modellering van systemen voor de regeling ervan.

Het verdere programma was als volgt:

14.00 Isolatie voor ATHENA/XIFU (SRON/Mecon)
         Henk van Weers/Erik Kroesbergen

14.30 Trillingsvrij koelen (E-ELT en Einstein Telescoop) (NIKHEF/UniTwente)
         Henk Jan Bulten/Marcel Ter Brake

15.00 Koeling voor SKA (ASTRON/Thales Cryogenics)
         Johan Pragt/Tonny Benschop

15.30 Pauze

16.00 Special: Supergeleiding tbv CERN, ITER/DEMO (UniTwente)
         Marc Dhalle

16:15 Special: Data-driven modellering van thermische systemen voor Big Science en industrie (DIFFER)
         Matthijs van Berkel

16.30 Thermal control of charged particle equipment (TUe/VDL)
         Nick Maassen/Paul Blom

17.00 Discussie en conclusies

17.30 Netwerkborrel

Tijdens de discussie en de borrel kwam naar voren dat zowel de opzet van deze themabijeenkomst als de inhoud ervan zeer werd gewaardeerd. In het bijzonder werd geconcludeerd dat onderwerpen als temperatuurbeheersing en koeling vele uitdagingen en gelegenheden bieden om bij te dragen aan de ontwikkeling van grootschalige infrastructuur en bijbehorende instrumentatie.

De discussie ging verder vooral over wat er nodig is om Nederlandse technisch wetenschappelijke/industriële participatie in Big Science programma´s te verbeteren. Naar voren kwam dat het belangrijk is om hierbij te focusseren op innovatieve, kennisintensieve technologieën waar Nederland sterk in is. Samenwerking tussen (kennis)instellingen en industrie is hierbij belangrijk om een goede en concurrerende uitgangspositie voor tendering te verwerven. Ook is het een belangrijke succesfactor om deze sterktes en technologieën bij Big Science organisaties onder de aandacht brengen. Daardoor kan al in een vroeg stadium (zoals bij het opstellen van tenders) hiermee rekening worden gehouden. Het scheppen van gunstige condities om beide processen aan aanbod- en vraagkant te versnellen en te verbeteren vanuit de overheid en zeker ook het ILO-net zijn hierbij zeer gewenst. De opbrengsten van bovengenoemde technologieontwikkeling en toepassingen in de Big Science arena liggen verder zeker niet alleen in het winnen en uitvoeren van de gerelateerde contracten maar vooral ook in de toepassingen ervan op andere gebieden (spin-offs).

Bijeenkomsten als deze kunnen goed helpen om te identificeren welke technologieën kansrijk zijn en binnen de focussering op bepaalde sleuteltechnologieën dienen te worden meegenomen, om informatie uit te wisselen en samenwerkingen voor te bereiden. Tevens bieden deze een goede voorbereiding voor het positioneren van deze Nederlandse sterktes bij Big Science organisaties zoals tijdens de Precisiebeurs en middels industriemissies naar Big Science agencies.